Managementul energiei

Presupune urmatoarele activitati si operatii:

  • monitorizarea citirii energiei active si pasive inregistrate de instrumentele de masura si control instalate pe echipamentele ce deservesc alimentarea cu energie electrica a proprietatii;
  • controlul fluxurilor si paramentrilor energiei electrice, a diagramelor si a regimurilor;
  • elaborarea si predarea rapoartelor tehnice partilor implicate;
  • citirea principala si secundara a contoarelor pentru calcularea cheltuielilor consumurilor de energie electrica pe fiecare chirias in parte;
  • elaborarea si implementarea unui plan de optimizare si reducere a consumului de energie electrica in interiorul proprietatii;
  • in functie de caracteristicile fiecarei proprietati (dotarea tehnica a acesteia) se poate implementa si opera cu Sistemul de management al cladirii (SMC) sistem care permite programarea, expunerea, controlul si monitorizarea diferitelor functii si operatii privind alimentarea cu energie electrica, iluminat, incalzire, racire etc. SMC este permanent modernizat si upgradat pentru a raspunde adecvat situatiilor complexe si in permanenta schimbare.

Siguranta echipamentelor electrice si a utilizatorilor:

  • consultanta si implementarea solutiilor tehnice privind echipamentele si personalul aferent;
  • controale complexe preventive/corective a instalatiilor de putere, echipamentelor, dispozitivelor, cu utilizarea instrumentatiei ultramoderne (de ex. Termoviziunea);

Economisire a energiei:

  • consultanta si implementarea solutiilor de economisire a energiri prin evaluari tehnice, stabilirea de proceduri de folosinta si dispozitive de control;

Operarea transformatoarelor de putere, a retelelor electrice si a sistemelor de alimentare cu energie de catre personal inalt calificat.

Managementul energiei Image