Managementul mentenantei

Managementul mentenantei proprietatii include servicii de intretinere planificate, corecte si prompte, pentru a mentine proprietatea in cele mai bune conditii, la costuri optime.

Managementul mentenantei proprietatii consta, in principal, in:

  • coordonarea intretinerii, curatenie, pazei, securitatii si alte servicii conexe;
  • controlul realizarii tuturor reviziilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile producatorilor (instalatii electrice, instalatii de gaze precum si protectia la incendiu);
  • managementul subcontractorilor si al furnizorilor: evaluarea si selectia pe baza de performante si tarife competitive;
  • inspectii periodice a starii proprietatilor si avansarea de propuneri privind remedierea eventualelor probleme aparute in timpul operarii precum si programarea acestora spre remediere in cazul in care acestea sunt prevazute in contract;
  • realizarea, in functie de dotarea tehnica a proprietatii, a planului de controlul si intretineri preventive a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, denumit si plan de mentenanta al proprietatii avand ca drept scop preintampinarea eventualelor deteriorari sau probleme ale echipamentelor;
  • realizarea si aplicarea regulamentului intern al cladirii, conform Manualului Cladirii.
Managementul mentenantei Image