Property Management

Administrare si operare

Serviciile de administrare si operare coordoneaza activitatile din cadrul proprietatilor si actiunile legate de utilizarea corespunzatoare a cladirilor.

Sub acest aspect, se efectueaza permanent activitati si operatii pentru clienti, constand in:

 • furnizarea catre proprietari, in mod periodic, de date si informatii detaliate privind starea cladirilor, situatia costurilor si a consumurilor, propunand masuri de reducere a costurilor operationale;
 • emiterea de rapoarte privind aspecte legate de garantii, sprijinirea clientilor pe toata perioada garantiei a cladirilor si echipamentelor, precum si pe perioada receptiei cladirilor ;
 • intermedierea inchirierii spatiilor vacante si legatura cu chiriasii;
 • raportarea catre proprietari a tuturor aspectelor relevante privind totalitatea activitatilor de administrare, operare si mentenanta desfasurate in proprietate.

Managementul energiei

Presupune urmatoarele activitati si operatii:

 • monitorizarea citirii energiei active si pasive inregistrate de instrumentele de masura si control instalate pe echipamentele ce deservesc alimentarea cu energie electrica a proprietatii;
 • controlul fluxurilor si paramentrilor energiei electrice, a diagramelor si a regimurilor;
 • elaborarea si predarea rapoartelor tehnice partilor implicate;
 • citirea principala si secundara a contoarelor pentru calcularea cheltuielilor consumurilor de energie electrica pe fiecare chirias in parte;
 • elaborarea si implementarea unui plan de optimizare si reducere a consumului de energie electrica in interiorul proprietatii;
 • in functie de caracteristicile fiecarei proprietati (dotarea tehnica a acesteia) se poate implementa si opera cu Sistemul de management al cladirii (SMC) sistem care permite programarea, expunerea, controlul si monitorizarea diferitelor functii si operatii privind alimentarea cu energie electrica, iluminat, incalzire, racire etc. SMC este permanent modernizat si upgradat pentru a raspunde adecvat situatiilor complexe si in permanenta schimbare.

Siguranta echipamentelor electrice si a utilizatorilor:

 • consultanta si implementarea solutiilor tehnice privind echipamentele si personalul aferent;
 • controale complexe preventive/corective a instalatiilor de putere, echipamentelor, dispozitivelor, cu utilizarea instrumentatiei ultramoderne (de ex. Termoviziunea);

Economisire a energiei:

 • consultanta si implementarea solutiilor de economisire a energiri prin evaluari tehnice, stabilirea de proceduri de folosinta si dispozitive de control;

Operarea transformatoarelor de putere, a retelelor electrice si a sistemelor de alimentare cu energie de catre personal inalt calificat.

Managementul mentenantei

Managementul mentenantei proprietatii include servicii de intretinere planificate, corecte si prompte, pentru a mentine proprietatea in cele mai bune conditii, la costuri optime.

Managementul mentenantei proprietatii consta, in principal, in:

 • coordonarea intretinerii, curatenie, pazei, securitatii si alte servicii conexe;
 • controlul realizarii tuturor reviziilor, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile producatorilor (instalatii electrice, instalatii de gaze precum si protectia la incendiu);
 • managementul subcontractorilor si al furnizorilor: evaluarea si selectia pe baza de performante si tarife competitive;
 • inspectii periodice a starii proprietatilor si avansarea de propuneri privind remedierea eventualelor probleme aparute in timpul operarii precum si programarea acestora spre remediere in cazul in care acestea sunt prevazute in contract;
 • realizarea, in functie de dotarea tehnica a proprietatii, a planului de controlul si intretineri preventive a instalatiilor si echipamentelor tehnologice, denumit si plan de mentenanta al proprietatii avand ca drept scop preintampinarea eventualelor deteriorari sau probleme ale echipamentelor;
 • realizarea si aplicarea regulamentului intern al cladirii, conform Manualului Cladirii.

Controlul costurilor si calitatii

Controlul costurilor vizeaza in special reducerea sau limitarea cheltuielilor, dar mentinand, chiar crescand calitatea serviciilor.
Pentru optimizarea acestora se efectueaza urmatoarele servicii:

 • controlul contractelor de inchiriere, emiterea de facturi catre chiriasi si urmarirea incasarii acestora;
 • monitorizarea garantiilor bancare ale chiriasilor;
 • realizarea de rapoarte financiare conform solicitarilor clientilor;
 • estimarea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente proprietatii;

Servicii de receptie

Un serviciu de receptie amabil si competent creaza o prima impresie excelenta clientilor nou veniti precum si personalului propriu, individualizand expresia culturii corporative a firmei.

Serviciile de receptie includ:

 • asigurarea in bune conditiuni a traficului in cladire;
 • functionarea ca punct de informare;
 • diseminarea de anunturi publice in caz de eveniment;
 • realizarea identificarii si inregistrarea vizitatorilor;
 • distribuirea corespondentei in cladire.

Servicii de curatenie

Solutii complete si flexibile de curatenie pentru spatii de birouri, rezidentiale si logistice, realizate inclusiv cu Echipele Mobile de Curatenie:

 • curatenie in interior si in exterior, periodica si la cerere;
 • curatarea fatadelor/zidariei exterioare cu alpinisti utilitari;
 • curatenia/intretinerea spatiilor verzi;
 • aranjamente vegetale si optimizare peisagistica;
 • indepartarea zapezii cu mijloace mecanizate;
 • dezinsectie si deratizare cu substante ecologice;
 • managementul deseurilor, pe criterii ecologice, urmarind cu strictete cerintele de protectie ale mediului.

Echipele Mobile de Curatenie desfasoara operatiuni de interventie precum: curatenie inainte/dupa evenimente, dupa interventii tehnice, dupa constructor, operatiuni urgente de degajare/curatare in urma intemperiilor etc

Absolut toate substantele (solutii, pulberi etc.) utilizate in operatiunile de curatenie sunt ecologice, respectand cele mai exigente norme de protectie ale mediului in vigoare la nivel european.

Servicii de securitate

Oferim clientilor nostri servicii de securitate externalizate, realizate prin personal de paza specializat si echipe mobile de interventie destinate eliminarii diverselor situatii de risc, imediat sau in cel mai scurt timp posibil, prin actiuni ferme.

Agentii de securitate actioneaza strict in conformitate cu legislatia in vigoare, pe baza de contract de interventie in cazul evenimentelor nedorite. Echipamentul din dotare si tipurile de actiuni efective de interventie sunt avizate legal, fiind capabile sa elimine eficient amenintarile asupra persoanelor si proprietatilor.